INTRODUKTIONSUTBILSNING

Introduktionsutbildning (handledarutbildning)

Introduktionsutbildning för handledare/elev
 

För att få övningsköra privat måste man genomgå introduktionsutbildning ( Handledarutbildning ) med sin privata handledare.

Introduktionsutbildning genomförs i vårt nya moderna teorisal. Kursen består av 3 X 60min pass med 10min rast mellan varje pass. Under rasterna bjuder vi på kaffe och kakor.

Syftet med introduktionsutbildning är att upplysa handledaren och eleven om regler, risker och faror i trafiken. Utbildningen ska bidra med repetition, fakta och råd som hjälper till att genomföra säkrare och mer miljövänlig övningskörning privat.